Andrej Lučenič (Bratislava)

Dobrý deň pani Zelená,

 chcem Vám povedať, že Vaše zásterky majú veľký úspech. Tento týždeň sme začali s prípravou 4 ročného dievčatka na celotelové ožiarenie a práve vďaka zásterkám sme Adél nemuseli uspať.

Andrej Lučenič (Bratislava)

Veselé zásterky od pani Zelenej som videl prvýkrát počas slávnostného otvárania Fotónového centra v Masarykovom onkologickom ústave v Brne a bol som nimi očarený.