Šaty pro města a kraje

Představujeme netradičním a uměleckým způsobem Českou republiku, hlavní město Prahu, a ostatní města a obce České země, jejich velké kulturní a přírodní bohatství, tradici a bohatou historii. Představujeme také šaty pro město Bratislavu.

Marie Zelená představuje prostřednictvím originálních symbolických oděvních modelů, projekce o městech a krajích, hudebního doprovodu a speciálních choreografií jednotlivá města a památky české země, národní hrdosti a sounáležitosti. Mezi naše velké hodnoty by měla patřit také úcta k naší České zemi a k místům, kde jsme se narodili a kde máme své kořeny, a také dokázat vnímat důležité odkazy našich předků. Projekt Návraty k hodnotám chce prostřednictvím umění na lidské a společenské hodnoty poukázat, abychom si jich nepřestávali vážit a uvědomili si i své vlastní životní priority.

Šaty pro města a obce jsou vždy reprezentační, s použitím heraldického znaku města a barev vlajky města. K šatům necháváme vytvořit zlatou nebo stříbrnou štrasovou korunku, která znázorňuje nejvýznamnější památku nebo dominantu města. Ke každým šatům máme povolení primátora, starosty nebo rady města o užití heraldického znaku města na šaty. Současně také připomínáme významné osobnosti českého národa z hudebního, výtvarného, sochařského a jiného umění, a také poselství našich předků, kteří výrazně ovlivnili dějiny našeho národa.

Praha, foto: Petr Hriceňák

Speciální DVD

Natáčíme speciální DVD a fotíme modelky v daném městě nebo obci, kde modelka dělá v těchto modelech se symbolikami města průvodkyni. DVD má sloužit jako netradiční propagace ČR, měst, obcí a lázní, nejen v naší zemi, ale také v zahraničí.