Blog

Předávání veselých zástěrek ve Fakultní nemocnici v Motole

S velkou radostí jsme dne 9.5. předali, za účasti České televize, dalších patnáct kusů veselých zástěrek pro dětské lékaře a sestřičky http://www.mariezelena.cz/portfolio/vesele-obleceni/do Fakultní nemocnice v Motole. Velký dík patří firmě SOPO s.r.o., která zafinancovala deset zástěrek a paní Anně Pochylé, díky které zde budou sestřičky a lékaři/ky nosit dalších pět kusů. Zástěrky tentokrát půjdou na Oddělení Urgentního příjmu a LSPP dětí. Některé také půjdou na LDN pohladit po duši lidi, kteří jsou odkázáni na ochotu a vlídnost druhých. Předání se zůčastnili: Marie Zelená – autorka projektu, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. – přednosta Kliniky radiační onkologie MOÚ v Brně, Mgr. Jana Nováková, MBA – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol, prim. MUDr. Jitka Dissou – Oddělení Urgentního příjmu a LSPP dětí FN Motol, Mgr. Ing. Monika Vilímová, DiS. – vrchní sestra Oddělení Urgentního příjmu a LSPP dětí, Martina Hrnčířová – dcera autorky a projektová manažerka, děti Tomáš a Eliška Hrnčířovi – dětské tváře projektu a dále sestřičky z dětských odběrů krve. Informace o vysílání zveřejníme před vysíláním.

Pokud se i Vy budete chtít přidat a podpořit některou nemocnici veselým oblečením, rádi se s Vámi domluvíme.

Comments are closed.