Blog

Ornáty vytvořené pro P. Vojtěcha Libru

Před svým kněžským svěcením nás jáhen Vojtěch Libra, teď již novokněz, oslovil o vytvoření originálního zeleného a bílého ornátu.

Na oba ornáty jsme zvolili italskou lehkou vlněnou látku, která je splývavá, nemačká se a vypadá velmi vznešeně. Z lícové strany má lesk. Ornáty jsou ručně zdobené.

Zelený ornát dostal P. Vojtěch jako dárek od své domovské farnosti v Novém městě na Moravě při své primiční mši svaté 21.6. a bílý od farnosti při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kde rok působil jako jáhen, na slavnostní mši svaté 29.6., v den patronů brněnské katedrály a diecéze.

Symbolika na ornátech

Zelený ornát

Zelená je barvou stvoření a úrody, symbolika zelené je Kristovo zmrtvýchvstání a naděje na náš nový věčný život. Je užívána v liturgickém mezidobí – neděle i všední dny, na které nepřipadá závazná památka svatých.

Sedm našitých rybiček zde symbolizuje sedm svátostí – křest, biřmování, eucharistii, svátost smíření, manželství, kněžství, svátost pomazání nemocných.

Tyto rybičky plují a vzhlížejí směrem ke kříži, k Ježíši, k naději…

Na štóle je jedna rybka vyplouvající ze sítě– tato rybka symbolizuje P.Vojtěch Libru, pro kterého byl ornát vytvořen. Vojta se stal vyvoleným, aby následoval Krista a vedl lidi k dobru, víře a naději.

Bílý ornát

Bílá je barvou čistoty, nevinnosti a vnitřní radosti. Používá se proto v době vánoční a velikonoční. Je to barva, která vyjadřuje čistotu, proto je také barvou Panny Marie. Užívá se také při památkách a svátcích svatých, kteří nejsou mučedníky, a při slavení tajemství Páně – Poslední Večeře Páně, Nanebevstoupení Páně, Proměnění Páně, apod.

Tři kříže na ornátu, na zadním límci a na štóle – číslo tři je znamením nerozdělenosti, jednoty, sjednocení, vyjadřuje a vysvětluje trojjedinost Otce, Syna a Ducha svatého, který je zároveň jediným Bohem.

Základní kříž je nejdelší, sametový – zde symbolizuje kříže Ježíše Krista

Kříž tenký zlatý – symbol Vojtova kněžství

Kříž zlatý krajkový – symbol naděje, vítězství a slávy Boží

Z kříže vychází paprsky – tři z každé strany a jeden z kříže, celkem sedm. Sedmička odkazuje na sedm křesťanských svátostí, sedm smrtelných hříchů i sedm ctností a sedm darů Ducha svatého. Skládá se z posvátných čísel 3 a 4, symbolizuje celek a úplnost.

Sametový kříž na śtóle je 33 cm dlouhý jako věk Ježíše Krista a zlatý kříž měří 26 cm, jako věk novokněze Vojty. Z druhé strany štóly směřuje ke kříži opět sedm paprsků.

Děkujeme P.Vojtovi za důvěru a přejeme mu na jeho kněžské cestě mnoho síly, radosti a naděje.

Fotografie a video ze slavnostní mši svaté a předávání bílého ornátu na Petrově v Brně:https://mhrncirova.rajce.idnes.cz/Slavnostni_mse_svata_na_Petrove_o._Vojtecha_Libry_a_posezeni_na_farni_zahrade_-_29.6.2020/?

https://www.facebook.com/marie.zelena.1/videos/10213628000414817/

Fotografie z primiční mše svaté P.Vojtěch Libry v Novém městě na Moravě:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2a30ff2a-07e1-4f20-922d-38f3110914ac

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2f50d27f-e7f1-40e1-a2d6-cc6e9e5eec58

Comments are closed.